Provozování výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW

Provozování výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW

S účinností od 24. 1. 2023 může zákazník podle zákona 458/2000 Sb. § 28, odstavce 5 provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.

zdroj: ČEZ Distribuce