Fotovoltaický ohřev vody

(Nová Zelená Úsporám light)

Efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát.

Univerzálnost použití, výstupní napětí je střídavé o frekvenci sítě, tím odpadá nutnost použití speciálních bojlerů pro stejnosměrné napájení.

Zařízení kombinuje Fotovoltaický ohřev z panelů s ohřevem vody z distribuční sítě. Pokud je na vstupu z Fotovoltaických panelů dostatečné napětí, je využívána přednostně energie ze slunce, pokud slunce zajde, ohřev bojleru probíhá ze sítě na minimální hodnotu nastavenou na regulátoru zařízení.

Popis Funkce:

Na zařízení lze nastavit tři režimy FVE, SÍŤ, AUTO.

FVE – Bojler je ohříván pouze z Fotovoltaických panelů

SÍŤ – Bojler je ohříván pouze sítí (lze kombinovat i s HDO)

AUTO – Autotmaticky se přepíná mezi energií z panelů a ze sítě, dle intenzity slunečního záření (přednost má energie z panelů). Ovladačem teploty na zařízení lze nastavit minimální trvale udržovanou teplotu v bojleru napájenou ze sítě.

!!! K správné funkci je nezbytné využívat bojlery bez „chytrého“ či digitálního ovládání!!!

Dotace:

PODMÍNKA získání dotace!!! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, pobírají nebo pobírali příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl dům nebo rekreační objekt ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Maximální výše dotace 90 000Kč je za Fotovoltaický systém pro ohřev vody + nový Bojler.

Maximální výše dotace 60 000Kč je za Fotovoltaický systém pro ohřev vody do stávajícího Bojleru.

V případě zájmu, nebo dotazu, můžete využít kontaktní formulář: