Fotovoltaické systémy

Druhy panelů

Monokrystalické

Panely se skládají z množství pospojovaných článků, které vznikají z jednolitého krystalického ingotu, rozřezaného na tenké plátky „články“. Monokrystalické panely jsou nejúčinnější pro přeměnu přímého slunečního světla. Bohužel v zimních měsících v našich podmínkách moc přímého slunečního světla není.

Bifaciální

Jedná se o typ panelu, který využívá i své zadní strany pro přeměnu energie. Zatím co přední strana využívá přímé sluneční záření, jeho zadní strana využívá difuzní světlo. Jeho účinnost je tedy vyšší díky součtu obou stran.

Polykrystalické

Panel je složen z pospojovaných článků, ty jsou ovšem vyrobeny z krystalických kousků tvarovaných do ingotu a rozřezaných na články. Účinnost přeměny přímého světla je nižší než u monokrystalů, oproti tomu však lépe pracují s tzv. difuzním světlem (světlo prošlé přes mraky nebo různě odražené od prostoru).

Halfcuty

Technická inovace velkých monokristlických panelů. Jsou v půlce přerušeny a odděleny diodamy, čímž byla alespoň trochu snížena jejich citlivost na zastínění části panelu.

Amorfní

Liší se vzhledem, účinností i využitelností. Vyrábí se nanášením jednolité vrstvy přímo na sklo panelu. Amorfní materiál je citlivější na světlo ale neumí ho přeměnit s tak dobrou účinností jako monokrystal. Na stejný výkon monokrystalického panelu by musel být 3x tak velký amorfní panel. Jeho výhodou je, že je schopen pracovat i v zimních měsících, jelikož pracuje s difuzním světlem.

Druhy fotovoltaických systémů

Systém orientovaný na prodej energie

Systém pro vlastní spořebu energie

Různé kombinace předešlích systémů

Dotace

Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:

– tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
– v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev
teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným
čerpadlem.
– regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu
elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles
či elektrokotle tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny. Algoritmus regulačního
systému musí preferovat využití tepelného čerpadla pro ohřev vody před přímým el. ohřevem.
– podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje
(podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV.“

Za instalování fotovoltaiky svépomocí hrozí pokuty!

Pokud fotovoltaický systém umístíte na střechu sami bez projektu a revize, dopouštíte se porušení zákona o hospodaření s energií. Hrozí vám pokuta ve výši až několik set tisíc korun, nehledě na bezpečnostní rizika. To platí i při koupi kompletního již jinde používaného fotovoltaického systému z druhé ruky.