Jejich nespornou výhodou je využití tepelné energie z okolního prostředí (země, voda nebo vzduch) a doslova její přečerpání do topného systému (jako když z ledničky odebíráme teplo a zadní mřížkou ho uvolňujeme do místnosti). 3/4 celkové tepelné energie jsou čerpány z okolí a zbylá 1/4 energie je dodaná z elektrické sítě pro pohon kompresoru, čerpadla a řídícího systému. Za stejné teplo se tedy zaplatí jen 25% energie 😉

  • Návratnost ceny tepelného čerpadla se projeví už za pár let. Tepelné čerpadlo má totiž oproti jiným zdrojům vytápění výrazně vyšší účinnost.
  • Významnou předností je naprostá bez obslužnost zařízení. Odpadá přikládání a uhelné nečistoty.
  • Ekologický provoz
  • Významná je také možnost připojení k Fotovoltaické elektrárně a v období silné výroby si naakumulovat čerpadlem tepelnou energii do zásobníků teplé vody.
  • Tepelná čerpadla jsou podporována dotačním programem.

Používané značky:

Dotační program