Kvalifikace

Ing. Stanislav Rous

Inženýr v oboru 3907T008 Energetika – teplárenství

Fakulta strojního inženýrství

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta strojního inženýrství UJEP

Certifikace

Certifikát 26-014-H pro elektromontáž fotovoltaických systémů

Členství v České Fotovoltaické Asociaci

Certifikát 26-074-M pro instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Certifikovaný Loxone Silver Partner

Školení

Montážní školení – tepelná čerpadla Vitocal

Montážní školení – tepelná čerpadla E|S

Montážní školení – Měniče a úložiště SolaX