Domovská stránka

 • Veselé svátky o<{:-)
 • Směrnice o sdílení a komunitní energetice EU upravuje distribuční poplatek při sdílení elektřiny.

  Při vzdálenosti a použití distribuční sítě v řádu stovek metrů, by poplatky za distribuci měly být řádově nižší než v dnešní době – kdy existuje jen a pouze jeden distribuční poplatek. Ten je za přenos elektřiny v elektrizační soustavě fixní, probíhá-li přenos na vzdálenost 1 metr k sousedovi nebo na 500 kilometrů na druhou stranu republiky na spotřebu v chatě!

  Zdroj: ČFA
 • Výhled na novou „Novou zelenou úsporám“ 🙂

  30.6.2023 bude ukončen příjem žádostí a od 1.9.2023 bude příjem znovu otevřen. Do nové výzvy, s jednoduššími podmínkami a pro více domácností.

  Podle zatím uveřejněných informací bude základní systém dotací do výše až 50 % beze změn. Zůstane o 10 % bonifikace znevýhodněných krajů. Světlo světa od září spatří dotace na výměnu plynových kotlů za elektrická tepelná čerpadla, slibovaná již bývalou ministryní paní Hubáčkovou. Nově také do programu bude možnost pro nízkopříjmové rodiny čerpání zálohy nebo kombinace dotace a půjčky.

  Zdroj ČFA
 • Provozování výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW

  S účinností od 24. 1. 2023 může zákazník podle zákona 458/2000 Sb. § 28, odstavce 5 provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.

  zdroj: ČEZ Distribuce
 • Sdílená elektřina pro bytové domy.

  Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena. Zvolený přístup zároveň umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů či podílníci družstva. Projektu se totiž mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem. O potřebné hlasovací kvótě budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo SVJ, nikoliv vyhláška.

  Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle toho se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti. Bude také potřeba instalovat nové elektroměry vyššího typu měření (typ B). Jejich instalace je běžně zpoplatněna, ERÚ se však dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma.

  Zdroj: tisková zpráva ERÚ, ČFA