Směrnice o sdílení a komunitní energetice EU upravuje distribuční poplatek při sdílení elektřiny.

Při vzdálenosti a použití distribuční sítě v řádu stovek metrů, by poplatky za distribuci měly být řádově nižší než v dnešní době – kdy existuje jen a pouze jeden distribuční poplatek. Ten je za přenos elektřiny v elektrizační soustavě fixní, probíhá-li přenos na vzdálenost 1 metr k sousedovi nebo na 500 kilometrů na druhou stranu republiky na spotřebu v chatě!

Zdroj: ČFA